Lejebetingelser

Udlejningsbetingelser
Lejeaftalen er bindende for begge parter.
Udlejningsprisen er excl. El, som afregnes med kr. 1,75 pr kWh.
Feriehuset må maximalt bebos af det antal personer, der er opgivet i beskrivelsen.
Der må ikke opstilles telte eller campingvogne på feriehusets grund.
Husdyr må ikke medbringesBetaling
1. rate: 25% af lejen senest 10 dage efter bestilling
2. rate: restlejen senest 45 dage før indflytning.
Lejemålet starter kl. 15.00 på ankomstdagen og slutter kl. 10.00 på afrejsedagen.
Såfremt lejer flytter ind tidligere end kl. 15.00, har lejer ikke krav på godtgørelse i tilfælde af f.eks. mangelfuld rengøring.

Annullering
Skal altid ske skriftligt. I så fald er annulleringsgebyrerne som følger:
1. Indtil 90 dage før lejemålets påbegyndelse 10% af totallejen, dog mindst kr. 500,00.
2. Fra 89-35 dage før lejemålets påbegyndelse 25% af totallejen, dog mindst kr 500,00.
3. Fra 34-14 dage før lejemålets påbegyndelse 50% af totallejen.
4. Fra 13-1 dage før lejemålets påbegyndelse 75% af totallejen.
5. På ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse 100% af totallejen.

Andet
Overdragelse af lejeaftalen kan ske efter aftale med udlejer.
Såfremt der skulle opstå mangler eller fejl, så undgå at få ferieglæden ødelagt. Kontakt straks udlejer, som vil sørge for hurtigst mulige afhjælpning, ofte i samarbejde med feriehusejer.
Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Eventuelle skader skal straks anmeldes til udlejer.
Ved afrejse skal huset være rengjort og i samme stand som ved overtagelse. Eventuel rengøring vil kunne foretages for lejers regning.
I tilfælde af force majeure som bl.a. krig og epidemiske sygdomme har udlejer ret til at ophæve lejeaftalen. I så fald skal udlejer returnere modtagne betalinger vedr. det annullerede lejemål. Lejer har ikke krav på yderligere kompensation.
Udlejer kan ikke give garanti mod forekomsten af insekter (myrer og ørentviste o.l.) Udlejer vil sørge for hurtigst muligt afhjælpning, ofte i samarbejde med feriehusejer.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, kursændringer og lignende.
Værneting for begge parter er retten i Ringkøbing .